Nieuws Geschiedenis Agenda Media

Christelijke muziekvereniging "Oranje" is opgericht op 22 februari 1922. De toen 16 leden tellende vereniging kocht zijn instrumenten voor ƒ360,- in Tilburg. Het geld voor deze tweedehands instrumenten moest overigens wel worden geleend. Eén van de oprichters van de vereniging heeft verteld, dat men een jaar na de oprichting in de Harmonie te Groningen bijeen kwam om deel te nemen aan het concours. Men speelde in de derde afdeling en het verplichte muziekstuk heette Des Heeren Dag. Ook werd er door een andere medeoprichter verteld, dat er na een jaar spelen al een ouverture werd uitgevoerd. De oorlogsjaren waren hele moeilijke tijden voor de vereniging. Niet alleen omdat het ledenaantal terug liep, maar zeker omdat het gehele archief vanaf de oprichting van de vereniging moest worden vernietigd. Dit allemaal omdat de vereniging de naam "Oranje" droeg. Ook mocht deze naam niet gevoerd worden tijdens de oorlogsjaren. De naam van de muziekvereniging werd toen tijdelijk veranderd naar Christelijke muziekvereniging "Excelsior". Ook de periode dat de vereniging door onder andere door emigratie veel leden verloor, was voor "Oranje" een dieptepunt. Zo wisselenden goede en slechte tijden elkaar af. Leden tekort was overigens vaker een groot probleem bij "Oranje". Zo valt uit de notulen te lezen, dat de vereniging in 1959 naar het bondsconcours in Groningen is geweest, uitkomend in de 1e afdeling met 13 muziekanten.

40 jarig jubileum
Op 24 oktober 1962 vierde "Oranje" haar 40 jarig bestaan in de gereformeerde kerk 't Zandt. De vereniging bestond inmiddels weer uit 18 leden en kreeg op dit concert gloednieuwe instrumenten uitgereikt.

Grote zorgen teisteren de vereniging
In 1970 kreeg de muziekvereniging opnieuw te maken met een daling in het ledenbestand. Deze keer was het ledental tot een dieptepunt gedaald van slechts 8 leden. Verder was de drumband, die de vereniging in de loop der jaren ook rijk was geworden, ter ziele gegaan. Desondanks bleven de muziekanten wekelijks repeteren.

Zonnige tijden breken aan
In 1977 was de muziekvereniging weer gegroeit naar 21 leden en ook werd de drumband weer nieuw leven in geblazen.
In 1980 was het feest voor de vereniging, die inclusief haar inmiddels twaalf koppige drumband, in nieuwe uniformen werd gestoken. Omdat het allemaal beter ging met de vereniging werd besloten om zich weer aan te sluiten bij de Christelijke Muziekbond Groningen Noord.

60 jarig jubileum
Dit jubileum viel wel in de meest florissante tijd die "Oranje" tot op dat moment gekend heeft. De vereniging telde 22 leden bij het orkest en 16 leden bij de drumband. Verder waren er nog 2 leerlingen in opleiding, zodat het totale aantale vereniging uit 40 leden bedroeg.
Dit jubileum werd dan ook groots gevierd met 's middags een receptie in het dorpshuis, en 's avonds een jubileumconcert in de gereformeerde kerk. Aan dit concert werkten onder andere mee het muziekkorps van het "Leger des Heils" uit Groningen en het Christelijk mannenkoor "Albatros" uit Nieuwe Pekela.
De tachtiger jaren zijn voor "Oranje" dan ook goede jaren geweest. Vanaf 1981 tot en met 1986 werd er weer jaarlijks deelgenomen aan de bondsconcoursen, dit met uitstekende resultaten

Thursday the 24th. Christelijke muziekvereniging "Oranje" 't Zandt | Home | Free Joomla Templates